ที่อยู่

สมาคมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์
เลขที่ 10/96 อาคาร เดอะเทรนดี้ ชั้น 6 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ช่องทางการติดต่อ

Facebook LINE Email

มือถือ : 099-625-1415